Műszaki rajz

Ahhoz, hogy a tervezés végeredményeként elkészülő műszaki rajzokról mélyebb ismereteket szerezhessünk, megértsük azokat, azaz a rajzolvasási készségünk legyen, ahhoz feltétlenül szükség van néhány fontos definíció és alapszabály elsajátítására. 

Minden műszaki alkotás, gép, termék létrehozásához tartozó műszaki dokumentáció rajzi és szöveges részből áll. A szöveges rész tartalmazza az alkotás (például fogaskerék hajtómű) teljeskörű fizikai leírását, működési elvét, módját, tartalmazza a számításokat, tervezési adatokat, hatásfok számításokat, teherbírás és biztonsági tényező számításokat. A rajzi rész mutatja meg az alkotás pontos kialakítását, annak méreteit, szerelési folyamatát és a gyártáshoz szükséges valamennyi információt. 

Ebben a témakörben főleg az általam az egyetemen is oktatott tárgyam részben átvett, részben általam újraírt, részben átfogalmazott anyagaira, ábráira támaszkodtam. 

Mi is az a műszaki rajz? 

A műszaki rajz a műszaki gondolatok rajzban való közlésének speciális eszköze, egyezményes szabályok és szabványok, ábrázolási módszerek és jelölési rendszerek alkalmazásával. Ezek biztosítják az ábrázolás egyértelműségét, az alak- és mérethű, ill. méretarányos jellegét. Ezek a legtöbb esetben nemzetközi szabályok teszik lehetővé azt, hogy a mérnökök kommunikálni tudjanak adott esetben magas szintű nyelvtudás nélkül is. Persze a műszaki élet hivatalos nyelve az angol, de nem kellett elsajátítanunk például a kínai nyelvet ahhoz, hogy a kínai kollégák által tervezett 11 tonnás forgórészt és az általunk tervezett 16 tonnás fogaskereket helyesen tudjuk megtervezni, gyártatni és összeszerelni. 

A műszaki rajz jellegzetesen kétdimenziós, síkbeli megjelenítése a háromdimenziós, térbeli terméknek. Ahhoz azonban, hogy alakhű legyen a műszaki rajz, könnyedén és egyértelműen felismerhető legyen az alkatrész, ahhoz speciális technikákra is szükség van. 

A kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus formája a szabadkézi vázolás. Szabadkézi vázlatokat készítünk az előtervezés, a konzultációk, az előadások és az irodalmi források jegyzetelése során. Szabadkézi műhelyrajzszerű vázlatokat készíthetünk egyedi gyártás, karbantartás, javítás esetén az azonnal elkészítendő alkatrészekről. 

Műszaki rajz1
1. ábra. Szabadkézi vázlatok.

A gépi technikák a 2D-s rajzoló és 3D-s tervező programokat foglalják magukbaA 2D-s programok (például AutoCAD) használata analóg a kézi technikával, azonban a ceruzás technika eszközei helyett billentyűzetet és egeret használunk. A rajzolási munka hatékonyságát, gyorsaságát elsősorban az ún. módosítási, szerkesztési szolgáltatások növelik. A 3D-s programok (például Solidworks, Inventor) ennél is többet nyújtanak. Parametrikus 3D-s modelleket lehet felépíteni és integrált végeselemes modulnak köszönhetően komoly szilárdságtani számításokat is végezhetünk. Érdemes a legújabb szoftverek táján is körülnézni: http://www.cadterv.hu/hu

2. ábra. Fogaskerék hajtómű száras fogaskerekének 3D modellje a számítógép virtuális terében. 

Milyen rajz típusok vannak?

A műszaki rajz dokumentum, amely a fogaskerék, komplett hajtómű, bolygómű gyártás utáni állapotát mutatja a célnak megfelelő részletességgel. A műszaki rajzok elnevezései utalnak annak tárgyára, céljára, kidolgozásának módjára, hiszen a tervezéstől a gyártásig többféle és egymástól eltérő igény keletkezik a gyártás, a szerelés és a csomagolástechnika oldaláról. 

A műszaki rajzok fajtái:

 •  összeállítási rajz,
 •  rész-összeállítási rajz,
 •  alkatrészrajz (műhelyrajz),
 •  törzsrajz,
 •  technológiai rajz,
 •  körvonalrajz,
 •  kapcsolási rajz,
 • csomagolási rajz,
 •  elrendezési (diszpozíciós) rajz,
 •  hálózati rajz,
 •  robbantott rajz,

A legfontosabbak a fentiek közül a műszaki gyakorlatban az alkatrész, az összeállítási, valamint a robbantott rajzok. 

Alkatrészrajz, vagy másnéven műhelyrajz, a géptervezés egyik legfontosabb rajzfajtája, az alkatrész (fogaskerék, tengely, hajtómű ház) elkészítése utáni, szerelésre kész állapotot ábrázolja, egyértelmű adatokat szolgáltat a gyártáshoz, sőt a szereléshez és az ellenőrzéshez is. Tartalmaznia kell a teljes mérethálót, felületi érdességgel és tűrésekkel együtt! 

3. ábra. Alkatrész rajz.

Az összeállítási rajz a termék összeszereléséhez szükséges információkat tartalmazó műszaki rajz, amelyen csak annyi vetület, részlet van, amennyi ahhoz szükséges, hogy minden egyes alkatrészhez tételszám rendelhető legyen, valamint amennyiből az elemek egymáshoz való kapcsolódása egyértelműen kiderül. Az összeállítási rajzhoz nagyon precízen kitöltött darabjegyzék tartozik. 

4. ábra. Összeállítási rajz.

A robbantott ábra az összeállítási rajzok egy speciális formája. Feladata az egyes elemek egymáshoz való viszonyának, elhelyezkedésének és a termék (hajtómű) szerelésének a bemutatása. Egy térbeli nézet a rajz. Méretháló, technológiai utasítás és szabványos méretarány kötöttség (erről bővebben később) nincs.

5. ábra. Robbantott rajz egy hajtóműről, vagy szerelési ábra.

A műszaki rajzokra számos követelmény vonatkozik pontosan azért, hogy a rajzon szereplő információk mindig egyértelműek legyenek. 

Ha érdekel, milyen rajzi előírások vannak, KATTINTS IDE! 

Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek

Copyright 2021 © ATAKOMB – Minden jog fenntartva!