A műszaki rajzokra vonatkozó előírások, követelmények

A műszaki rajzok szabvány által előírt alaki, vagy formai követelményei: 

  • Rajzlapok méretei.
  • Feliratmező, tételszámok, darabjegyzék.
  • Méretarányok.
  • Feliratok, írás.
  • Vonalvastagságok, vonaltípusok.

A rajzlapok méretsorozata a kiindulásul választott A0-val jelölt 1 [m2] területű rajzlap területi feleződésének elvére épül. A különböző méretű rajzlapokon az oldalak aránya ugyanaz, és a hosszabbik oldal felezésével kapjuk a kisebb méretű rajzlapokat. 

1. ábra. A rajzlapok méretének felépítése.

Műszaki rajzlapok összehajtása is szabványosítva van, DIN 824 elnevezéssel. 

Minden rajzon feliratmezőt, vagy szövegmezőt kell elhelyezni, amely a műszaki rajz, vagy géprajz azonosításához szükséges adatokat (tervező, dátum, anyag, méretarány) tartalmazza. Kialakításúak egyedi, a szabvány csak a tartalmat írja elő. 

Az összeállítási rajzon ábrázolt alkatrészeket tételszámmal kell ellátni. Ezeknek a tételszámoknak a segítségével azonosíthatjuk az alkatrészeket a darabjegyzéken keresztül. A tételszámozás sorrendje a szerelési sorrend, de lehet az elemek jelentősége, anyagminősége, gyártástechnológia, vagy akár egyéb sorrend. 

Összeállítási rajzon a tételszámozott alkatrészekre vonatkozó információkat, mint megnevezés, méret, anyag, cikkszám, rajzszám, a darabjegyzékben foglaljuk össze.  A számozás lentről felfele halad, amennyiben a darabjegyzék az összeállítási rajzra kerül. Ha az összeállítási rajzon nem fér el és ezért azt a dokumentáció szöveges részében kell elhelyezni, akkor a számozási sorrend megfordul. 

A műszaki rajzok felirataira vonatkozó előírásokat nemzetközi (ISO) szabványok tárgyalják, amelyek előírják a feliratok elhelyezésének módját, betűinek, számainak, írásjeleinek formáit, arányait. Az alábbi táblázat szemlélteti az aktuális méretarányok értékeit.

Táblázat 1 műszaki rajznál

A vonalvastagság a betűméret 0,1-szerese. Álló szabványbetűket használunk. Cél a tiszta, egyértelmű és olvasható felirat készítése. A hely a karakterek között legyen egyenletes és ajánlott a betű magasságának a fele, mint távolság. A feliratokat úgy kell elhelyezni, hogy az vízszintes vagy a fejünk 90°-os balra történő eldöntésével olvasható legyen. 

Méretarányok a műszaki rajzokon

A méretarány a rajzi hosszméret és a valóságos tárgy ugyanazon hosszméretének az aránya. A méretarányt az ábrázolhatóság és az olvashatóság mérlegelésével választjuk meg. Egy rajzon többféle méretarányt is alkalmazhatunk, a fő méretarányt a feliratmezőben adjuk meg. Ha lehet, a tárgyakat természetes nagyságukban, torzításmentesen ábrázoljuk, ahogyan erről már korábban is szó esett. 

Táblázta 2 műszaki rajznál

Vetítési mód, nézetek a műszaki rajzokon

Első térnegyedbeli vetítési mód/első szögű vetítés/európai (E) vetítési módszer esetén, az ábrázolandó tárgy a szemlélő és a megfelelő koordinátasík (képsík) között helyezkedik el. A különböző nézetek helyzetét az „A” főnézethez viszonyítva képsíkjainak tengelyek körül való forgatása határozza meg. 

2. ábra. Nézetek leképzése, elhelyezkedése

Ha a rajzterület jobb kihasználása érdekében eltérünk a nézetrendtől, akkor a nézési irányt mutató nyíl és azonosítók alkalmazásával a nézet tetszés szerint elhelyezhető.

Ha érdekel, hogyan méretezünk a műszaki rajzokon, KATT IDE!

Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek

Copyright 2021 © ATAKOMB – Minden jog fenntartva!