A műszaki rajzok egyéb előírásai 

A tervezett alkatrészeink felületeivel szemben általában működési, csatlakozási, cserélhetőségi és esztétikai követelményeket kell támasztani. Ezek a geometriai alak megmutatásán és a névleges méret megadásán túlmenő feladatok.

A tárgy vetületei a műszaki rajzokon olyan ideális testet ábrázolnak, amelyet ideális méretű, ideálisan sima, ideális alakú és helyzetű mértani felületek határolnak. A valóság az ilyen ideális helyzettől kisebb-nagyobb mértékben eltér. Ezért a rajzon közvetve, vagy közvetlenül elő kell írni a felületi érdességet, a mérettűrést, az alaktűrést, a helyzettűrést. 

A felület egészének vizsgálatának alapján alakhibák észlelhetők, ezek a makrogeometrai hibák. 

A felület mintázata azonban jellegében ismétlődik, egy kiragadott kis rész érdessége a felület egészére jellemző. Az ilyen mikrogeometriai vizsgálatnál értelmezhető jellemző az érdesség és a hullámosság. 

Az átlagos érdesség (Ra) a középvonaltól számított eltérések abszolút értékeinek az átlaga. 

1. ábra

A felületeket jellemző számokat az alábbi táblázat tartalmazza, de a tapasztalat mindennél többet ér. Az alábbi ábrák szemléltetik a különböző mérőszámokkal jellemzett felületeket. 

2. ábra. Fogaskerekeknél leggyakrabban alkalmazott felületi érdességek.

A rajzon az érdességi mérőszámot az érdességi jelbe írva adjuk meg. A felületi érdességet csak a rajz szerint megmunkálandó felületre kell megadni. 

3. ábra

a, az érdesség (Ra) megadásának helye, 

c, megmunkálás és vagy felületi kikészítés előírása (például polírozva), 

d, felületmintázat helye, 

e, megmunkálási ráhagyás. 

A fogaskerekek fogprofiljait a betétedzés után köszörülni szoktuk. A köszörült és polírozott felületek átlagos felületi érdességeinek a mérőszámai: 

Alaktűrések

A helyzet és alaktűrések adják meg az alkatrész valódi alakjának eltéréseit az ideális alaktól. 

Fogazott elemek ábrázolása műszaki rajzokon 

Fogazott elemeket alkalmazunk fogazott nyomatékkötésekben és fogaskerékhajtásokban. A fogazott elemek fogkapcsolata egy alakkal záró mechanikai kapcsolat van. A műszaki rajzokon rendkívül komoly nehézségeket okozna minden egyes evolvens fogprofil, vagy oldalnézetben minden fogfejélt megrajzolni, ráadásul rendkívüli mértékben rontaná a rajz olvashatóságát, értelmezését. Ennek némiképp ellentmond a 3D tervezőprogramok elterjedésével bevezetett műszaki rajzi szabályokra vonatkozó engedmények, de a helyes rajzhoz ismernünk kell a fogaskerekek és fogazott elemek főbb részleteinek megnevezését. Ábrázolásnál a fejkör, az osztókör és a lábkör kerül megjelenítésre. 

5. ábra

A fogazat géprajzi ábrázolásakor egyszerűsítéseket alkalmazunk. A fogazatok fejkörét folytonos vastag vonallal kell rajzolni.  A fogazat osztókörét, és az osztófelület alkotóját vékony pont-vonal jelöli. A lábkör vékony folytonos vonallal berajzolható, de ha nem szükséges elhagyható. 

Nem metsszük a fogaskereket tengelyére merőleges síkban, a csigát a tengelyén átmenő síkban, a fogaslécet pedig a hossztengelyének irányában. 

6. ábra. Fogaskerekek úgynevezett egyszerűsített ábrázolása.

Ha a műszaki rajzok alapjairól szeretnél olvasni, KATT IDE!

Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek

Copyright 2021 © ATAKOMB – Minden jog fenntartva!