Blog

Profileltolás
Fogaskerék hajtómű

Magyarok az élvonalban

A fogaskerekek tudományát is mi Magyarok tettük naggyá, hiszen a Hertz által levezetett görbült felületek között fellépő felületi terhelések számítását a világon először Dr. Vidéky

Bővebben »
Lefejtéses eljárás
Fogaskerék hajtómű

Fogaskerékgyártás és interferencia

Alámetszés akkor keletkezik, amikor a fogazószerszám fejéle az elkészített fogprofillal ellentétes fog lábrészét kimetszi, meggyengítve így a fogtövet. Főleg kis fogszámú kerekeknél fordul elő. Ez

Bővebben »
Alámetszés
Fogaskerék hajtómű

Az evolvens, mint fogprofil

Ebben a cikkben a célom csupán néhány érdekes adat megosztása, a témában számtalan könyv, oktatási segédanyag és cikk áll rendelkezésre. A kapcsolódó fogaskerekek érintkező fogprofiljainak

Bővebben »

A modul

A fogaskerekek modulja az egyik legfontosabb szabványosított érték, amely a geometriát teljes egészében befolyásolja, meghatározza. A modult sokféleképpen nevezhetjük, például az osztókör egy fogra jutó

Bővebben »
Fogfelület hőtermelése
Fogaskerék hajtómű

A hajtóművek melegedése

A fogaskerék-bolygóművekben a súrlódásból eredő teljesítményveszteség csaknem teljes egészében hővé alakul, ami emeli a hajtómű szerkezeti elemeinek hőmérsékletét. A teljesítményveszteséget a fogazatok súrlódása, a csapágyak

Bővebben »
Fogtörés 2
Fogaskerék hajtómű

Fogaskerekek meghibásodása

Fogtörések statikus jellegű (például váratlan túlterhelés), kifáradás okozta, Felületi károsodások felszíni kifáradás, berágódás, kopás, egyéb (például felület megolvad (polimerek)) Deformáció fogak kihajlása (például polimer kerekek

Bővebben »
Táblázat3
Fogaskerék hajtómű

Fogaskerék hajtóművek

Ebben a témakörben nagymértékben támaszkodtam a doktori disszertációmban is publikált adatokra, ábrákra.  A hajtásrendszer, vagy hajtáslánc legfontosabb feladata a teljesítmény továbbítása és a teljesítmény komponenseinek

Bővebben »
Illesztések rajzon
Műszaki rajz

A műszaki rajzok egyéb előírásai 

A tervezett alkatrészeink felületeivel szemben általában működési, csatlakozási, cserélhetőségi és esztétikai követelményeket kell támasztani. Ezek a geometriai alak megmutatásán és a névleges méret megadásán túlmenő

Bővebben »
Illesztés
Műszaki rajz

Méretszóródás és tűrés

A korszerű sorozat- és tömeggyártásban gazdaságosan előállítható csereszabatos alkatrészek és részegységek készülnek, mint például gördülőcsapágyak, vagy éppen a kötőelemek, csere fogaskerekek. Csereszabatosnak azokat az alkatrészeket

Bővebben »
Alakjelek
Műszaki rajz

Műszaki rajz méretezés

Egy adott rajzon lévő méretek együttese a mérethálózat. A tárgy egyértelmű ábrázolásához szükséges vetületek (nézetek, metszetek) számát a tárgy alakja, geometriai bonyolultsága határozza meg. A

Bővebben »

Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek

Copyright 2021 © ATAKOMB – Minden jog fenntartva!